Shumei Chia, Joo-Leng Low, Xiaoqian Zhang, Xue-Lin Kwang, Fui-Teen Chong, Ankur Sharma, Denis Bertrand, Shen Yon Toh, Hui-Sun Leong, Matan T. Thangavelu, Jacqueline S. G. Hwang, Kok-Hing Lim, Thakshayeni Skanthakumar, Hiang-Khoon Tan, Yan Su, Siang Hui Choo, Hannes Hentze, Iain B. H. Tan, Alexander Lezhava, Patrick Tan, Daniel S. W. Tan, Giridharan Periyasamy, Judice L. Y. Koh, N. Gopalakrishna Iyer & Ramanuj DasGupta. Phenotype-driven precision oncology as a guide for clinical decisions one patient at a time. Nature Communications (2017).